Jdi na obsah Jdi na menu

Důležitá data v historii kroměřížských ostrostřelců

5. 7. 2013

-1643 nepotvrzený rok vzniku, kdy se kroměřížští měšťané a řemeslníci aktivně zůčastnili obrany města.
-1664 opět nedoložený letopočet, biskup Lichtenštejn na základě hrozícího tureckého nebezpečí povolal kroměřížské měšťany do zbraně.
-24.4.1674 schálení stanov sboru, první písemný záznam.
-1674 postavena dřevěná budova střelnice na Oskoli.
-30.4.1675 byl střelecký řád plně konfirmován a doplněn.
-1704 kroměřížští střelci byli jako součást zemského kontingentu shromážděného v Kroměříži proti povstaleckým Uhrám.
-1714 střelnice přestavěna na zděnou budovu.
-1848 sbor se stal součástí Národní gardy.
-1851-1852 přestavěna střelnice.
-22.8.1851 vyšel císařský patent na obnovu střeleckých sborů a společností.
-17.8.1854 obnovení činnosti sboru.
-24.-26.7.1864 slavnost 200 let trvání sboru.
-15.11.1867 nový spolkový zákon potvrdil existenci střeleckých spolků v Rakousko - Uhersku.
-1870 byla ustanovena ze dvou střeleckých společností nová společnost.
-1885 návštěva císaře Františka Josefa I. a ruského cara Alexandra III.
-1888 měl sbor 75 členů.
-1898 sbor vítal císaře Františka Josefa I. v Hulíně na nádraží.
-12.2.1903 schválení nových stanov.
-1907 střelnice na Oskoli prodána jednotě Sokol.
-1908 slavnostně otevřena střelnice na Hrázi.
-26.7.1908 vítání arcivévody Františka Ferdinanda na nádraží v Kroměříži.
-1913 svěcení nového a zatím posledního praporu sboru.
-19.3.1920 zrušeny předpisy o domobraně.
-1922 sbor přejmenován na Městskou gardu, Národní milici.
-26.1.1926 přejmenování na Ozbrojenou jednotu města Kroměříže.
-24.6.1933 změna názvu na Národní garda 23 města kroměříže.
-30.9.1936 ukončena činnost střeleckého spolku.
-1.1.2014 obnovení sboru, svěcení praporu.